Buyer Persona – antwoorden op de 5 belangrijkste vragen

Wat zijn Buyer Persona?

In marketing zijn buyer persona fictieve weergaven van typische klanten die worden gecreëerd op basis van verzamelde gegevens en ervaring. In tegenstelling tot de doelgroep krijgen de buyer persona een concrete vorm. Ze worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en hun sociodemografische, privé- en professionele kenmerken worden gedocumenteerd. Dit concept maakt het gemakkelijker om de probleemstelling van de ideale klant beter te begrijpen en zo de juiste boodschappen en inhoud voor de klanten op te stellen.

Buyer Persona voorbeeld

Dit uittreksel uit een Buyer Persona Template illustreert het concept

Buyer Persona en doelgroepen - Wat is het verschil?

Wanneer een bedrijf zich richt tot een doelgroep, stuurt het berichten naar een specifieke groep mensen die bepaalde vergelijkbare kenmerken hebben. Een bundel van kenmerken schetst altijd een klantengroep, de zogenaamde klantsegmenten. Voorbeelden hiervan zijn de industrie, de regio of de omvang van het bedrijf. Veel B2B-bedrijven communiceren met dezelfde doelgroepen, die zij definiëren op basis van marktonderzoeksgegevens en -ervaring.

Buyer persona gaan verder dan de definitie van de doelgroepen, ze scherpen het beeld aan: Sociaal-economische, demografische en psychologische kenmerken worden verzameld en geregistreerd. Welke vragen houdt de koper bezig in welke fase van het klanttraject? Deze details maken een dieper inzicht in de respectievelijke klantsegmenten mogelijk. Op deze manier wordt een buyer persona (kopers type) gevormd als een archetype vertegenwoordiger van een doelgroep.

Waar komt het concept Buyer Persona vandaan?

1998 – Alan Cooper, dem US-amerikanischen Software-Designer war die Kommunikation an eine Zielgruppe (Masse) zu wenig. Er stand vor der Herausforderung, ein Interaktions-Design für eine Software zu entwickeln, die von verschiedenen Personen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen bedient werden sollte. So erstellte er Personas, die ihm dabei halfen, die Herausforderungen der einzelnen Anwender besser zu verstehen und damit den richtigen Fokus für die Ausführung seiner Anwendung zu bewahren.

Vandaag de dag worden persona niet meer alleen voor softwareproducten gemaakt, maar worden ze in bijna elke industrie toegepast. Doordat kopers zich steeds meer eerst zelf informeren wordt in de B2B-sector een klantgerichte en gedifferentieerde communicatie steeds belangrijker. De Buyer Persona zijn een ideaal instrument om echt relevante inhoud te definiëren en op te stellen. Deze worden tijdens de Buyers Journey (klantenreis) beschikbaar gemaakt voor de potentiële klant op die kanalen die sterk verschillen per persona.

Hebben we Buyer Persona nodig?

De creatie van buyer persona is een belangrijk en nuttig instrument voor bedrijven die hun marketing klantgericht willen maken. Het ondersteunt daarbij:

  • de doelgroep beter te begrijpen,
  • meer mensen online en offline te bereiken met relevante en nuttige inhoud
  • een contentstrategie te ontwikkelen die conversies (d.w.z. gewenste acties) in gang zet en klanten genereert. Deze inbound marketing methode is efficiënter gebleken dan het werken met banners en advertenties alleen.

Met behulp van buyer persona is het mogelijk om reclameteksten, blogartikelen en andere inhoud op maat te maken voor de doelgroep, meer leads te genereren en uiteindelijk meer business te genereren.

Wanneer is het juiste moment om Buyer Persona op te stellen?

Buyer Persona worden het best gecreëerd in de aanloop naar een nieuwe marketingcampagne. Als bijvoorbeeld social media business platforms zoals Xing of LinkedIn worden gebruikt om nieuwe contacten te leggen, maken vooraf gedefinieerde persona een snellere en nauwkeurigere doelgroepsegmentatie mogelijk. Dit geeft toegang tot precies die accounts die daadwerkelijk relevant zijn.

Hanja Niederhammer

Hanja Niederhammer is een specialist in redactieplanning en de productie van content. Zij begeleidt klanten in het onderzoeken van de zoekwoorden tot en met het samenstellen van SEO geoptimaliseerde teksten.

Wilt u meer weten over het opstellen van Buyer Personas? 

Verder praten over dit onderwerp?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Wij verheugen ons op uw bericht!

Subsidiemogelijkheden

Bespaart u aanzienlijk in de kosten