Content marketing en redactie

Wij creëren toegevoegde waarde.

Waarde toevoegen is het hoofddoel van elke goede content marketingstrategie. Het principe is eenvoudig - de implementatie moeilijker. Vaak mislukt het door een gebrek aan ideeën, een goede planning en het continu bedenken van spannende en informatieve inhoud.

Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling, beheer en redactionele realisatie van een duurzame content marketingstrategie.

Wat is content marketing?

Content marketing is een marketingmethode die kwalitatieve inhoud (content) strategisch definieert en vervangt door pakkende reclameboodschappen en relevante inhoud. De achtergrond hiervoor is het gegeven dat steeds meer mensen op internet naar relevante informatie zoeken voordat ze een product of dienst kiezen. In content marketing is het daarom belangrijk om jezelf online te presenteren met informatieve, adviserende en/of onderhoudende content. Hierdoor vinden gebruikers niet alleen waardevolle inhoud, maar ook uw bedrijf. Dit versterkt het vertrouwen, creëert bekendheid van uw merk en verhoogt de kans op opdrachten.

Content marketing is niet alleen een maatregel, maar omvat de strategische planning van alle content gerelateerde activiteiten binnen de inbound marketing

Strategie is leidend!

Met een Content strategie definieert u hoe, waarom, voor wie en met welke content het bedrijf zichzelf online presenteert. Dit vereist een nauwkeurige analyse van de marktsegmenten en klantprofielen, voorafgaand aan het creëren van het Contentproces en een redactionele planning. U moet weten waar uw doelgroep naar zoekt en welke inhoud u kunt gebruiken om ze binnen te halen. Typische methoden voor contentproductie zijn blogartikelen, whitepapers, video’s of infographics.

 

Content marketing met LeadEngine

Symbol - SEO Optimierung

Analyse & strategie

Om te beginnen wordt de huidige situatie geanalyseerd. Op basis van deze nulmeeting worden de strategie en de lange termijndoelen bepaald.

Symbol - Branding

Doelgroepidentificatie & vaststellen van klantprofielen

In een workshop maken we een zo nauwkeurig mogelijk profiel van uw typische klanten, zodat we weten met wie u de meeste zaken doet.

Symbol - Web design

Themaplan & kanalen

Wij stellen een themaplan op, kiezen de mogelijke kanalen en de bepalen de prestatie-indicatoren en bespreken de aanwezige en benodigde middelen

Symbol - Web design

Gedetailleerd redactioneel plan

Het proces wordt gedefinieerd: productie, organisatie, rollen en opdrachten verdeeld. Als basis voor de doorlopende implementatie stellen we een gedetailleerd redactioneel plan op.

Symbol - Copywriting

Creatie en implementatie van content

Wij stellen uw content samen. Afgestemd op merk, boodschap en gedefinieerde Buyer Persona ontwikkelen wij spannende inhoud, die er om vraag gelezen en gedeeld te worden.

Symbol - Web design

Evaluatie en optimalisatie

De contentproductie wordt voortdurend gecontroleerd, de teksten worden herhaaldelijk getoetst en aangepast aan hun relevantie. We meten onze successen op basis van bezoekersaantallen, leads en shares.

Nu is het aan u.

Neem contact op met een van onze specialisten om te praten over content marketing!