Klanten terugwinnen

Wij stappen opnieuw in.

Retentie management biedt toegang tot een enorm verkooppotentieel. Het is de moeite waard om dit systematisch aan te pakken en verloren zakelijke relaties te herstellen. Het is belangrijk om de oorzaak van het verloop te analyseren en de geplande herstelmaatregelen daar strategisch op af te stemmen.

Waarom retentie management?

De loyaliteit van klanten aan hun leveranciers neemt voortdurend af. Zonder professioneel geplande klantenbindingsstrategieën zal een aanzienlijk percentage van de klanten vertrekken. Maar het goede nieuws is: 9 van de 10 klanten zijn terug te winnnen Dit was het resultaat van een online studie van het marktonderzoeksinstituut Ciao Gmbh.

Professionele klantenbindingsprogramma’s enerzijds en systematisch geïmplementeerde klantenherstelprogramma’s anderzijds zijn een belangrijk strategisch antwoord op het voorkomen van deze churn. U toont uw klanten waardering en verhoogt tegelijkertijd de omzet en de winst!

Retentie management met LeadEngine

LeadEngine ontwikkelt en implementeert samen met u een gestructureerd en duurzaam klantenherstelprogramma. We analyseren de oorzaken van het verlies aan klanten, plannen concrete maatregelen en voeren die voor u uit. Een volledige succescontrole, transparantie en continue optimalisatie van alle activiteiten vormen de basis voor een succesvolle samenwerking.

Vraag nu een vrijblijvende capaciteit-check aan!

Hoe werkt klantenherstel met LeadEngine?

Startworkshop
-Producttraining
-Strategie en leidraadontwikkeling
-Definitie van doelstellingen en kernprestatie-indicatoren (KPI's)
-Interface definitie
-Definitie van communicatie en projectcoördinatie
Implementatie
Het hooggekwalificeerde LeadEngine telefoonteam zorgt voor uw telefonische klantvragen. De professionaliteit in de uitvoering wordt verzekerd en voortdurend gecontroleerd door onze teamleiders.
Rapportage
In regelmatige rapportagebijeenkomsten beoordelen we samen met onze klanten de voortgang aan de hand van vooraf gedefinieerde KPI's.

Nu is het aan U.

Neem contact op met een van onze specialisten om te praten over het terugwinnen van klanten!

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Wij verheugen ons op uw bericht!

Subsidiemogelijkheden

Bespaart u aanzienlijk in de kosten