Klanten terugwinnen

Wij stappen opnieuw in.

Klanten terugwinnen biedt toegang tot een enorm verkooppotentieel. Het is de moeite waard om dit systematisch aan te pakken en verloren zakelijke relaties te herstellen. Het is belangrijk om de oorzaak van het verloop te analyseren en de geplande herstelmaatregelen daar strategisch op af te stemmen.    

Waarom klanten terugwinnen?

De loyaliteit van klanten aan hun leveranciers neemt gestaag af. Zonder professioneel geplande programma’s voor klantenloyaliteit, vertrekt een aanzienlijk percentage klanten. Het goede nieuws is dat 9 van de 10 klanten kunnen worden teruggehaald! Dit was de uitkomst van een online studie door Marktonderzoeksinstituut Ciao Gmbh.

Professionele klantenloyaliteitsprogramma’s enerzijds en systematisch uitgevoerde terugwinprogramma’s anderzijds zijn een belangrijk strategisch antwoord op het voorkomen van klantenverlies. U toont waardering aan uw klanten en benut kansen tegelijkertijd uw omzet en inkomsten te verhogen!

 

Klanten terugwinnen met LeadEngine

LeadEngine ontwikkelt en implementeert samen met u een gestructureerd en duurzaam programma voor klanten terugwinning. We analyseren oorzaken van klantmigratie, plannen concrete maatregelen en implementeren deze voor u. Volledig inzicht in het, transparantie en continue optimalisatie van alle activiteiten vormen de basis voor een succesvolle samenwerking.

Hoe werkt klanten terugwinnen met LeadEngine?

1. Start Workshop

2. Implementatie

Het hooggekwalificeerde Klanten Terugwin Team van LeadEngine onderhoudt in een vastgestelde frequentie contact met uw klanten. Kwaliteit en professionaliteit bij de implementatie van het loyaliteitsprogrammma worden zeker gesteld en voortdurend bewaakt door de Teamleider.

3. Rapportage

U ontvangt een wekelijkse rapportage van de overeengekomen KPI’s, u heeft volledige transparantie over het succes van de maatregelen. Ook bieden de resultaten de mogelijkheid om betere besluiten te nemen voor uw bedrijf.

Nu is het aan U.

Neem contact op met een van onze specialisten om te praten over het terugwinnen van klanten!