Marketing consultancy

Herken het potentieel, concentreer u op de juiste maatregelen en vergroot uw kansen op aanvragen.

Directeuren, marketingmanagers en verkoopmanagers moeten de meest uiteenlopende aspecten van marketing aanpakken en daarbij de afzonderlijke maatregelen optimaal op elkaar afstemmen. De uitdaging is hier om snel en doeltreffend te reageren op veranderingen in marketing – vooral in digitale marketing. Dit kan worden bereikt met know-how en aanvullende mankracht van een ervaren partner in marketingadvies en -implementatie. Ons team heeft tientallen jaren ervaring met nationale en internationale marketingconsultancy en leadgeneratieprojecten – B2B en B2C.

Potentiële instrumenten voor meer aanvragen identificeren

Het vinden van de juiste processen voor leadgeneratie

Laten we de theorie omzetten in de praktijk, d.w.z. processen implementeren, werknemers aan boord krijgen en actie ondernemen.

Marketing advies en ondersteunende diensten. Wij zijn sterk in beide.

De strategische aanpak wordt onmiddellijk en zonder uitstel gevolgd door de tenuitvoerlegging van de afzonderlijke instrumenten: van inbound en performance marketing tot telemarketing. Marketingconsultancy vindt niet alleen aan het begin van het project plaats: wij begeleiden en adviseren onze klanten voortdurend in maandelijkse vergaderingen, passen maatregelen steeds weer aan en reageren snel op veranderingen. Daarbij verliezen wij de overeengekomen doelstellingen en onze afgestemde strategische nooit uit het oog.

Marketingconsultancy door LeadEngine: Uw voordelen

Plan nu een start consult

Marketingadvies en -implementatie door een verkoopgerichte partner.

Zo gaan we te werk

Goed marketingadvies levert snelle winst op en verhoogt de prestaties op lange termijn.

1. potentieelanalyse - basis voor marketingadvies

In het kader van een potentieelanalyse bepalen wij de huidige situatie en definiëren wij belangrijke prestatie-indicatoren. Op basis hiervan wordt een holistische en individuele strategie uitgewerkt. Het resultaat na slechts twee weken: een implementatieplan dat de stappen vastlegt van procesoptimalisatie tot de implementatie van individuele marketingmaatregelen.

2. Analyse van Persona en de Customer Journey

In de loop van het marketingadvies worden de persona-profielen en hun customer journeys (klantreis) geanalyseerd en, indien niet beschikbaar, gezamenlijk ontwikkeld. Deze profielen geven informatie over:

Door de buyer journey nauwkeurig te definiëren, worden de juiste boodschappen, informatie en hulp geplaatst in precies die kanalen die echt relevant zijn voor uw klanten.

3. Uitvoering van processen en marketingmaatregelen

In de pilotfase worden de eerste online- en offline-maatregelen gelanceerd. We zetten processen op voor gegevensverzameling en -analyse en implementeren de eerste quick wins. Het doel van deze fase is het opzetten van de activiteiten en processen die in het implementatieplan zijn gedefinieerd en het voortdurend volgen van het succes aan de hand van de belangrijkste indicatoren (KPI’s) voor leadgeneratie. De afzonderlijke maatregelen kunnen tijdens de uitvoering flexibel worden aangepast en op elk moment worden gewijzigd. Meer over flexibele leadgeneratie met LeadEngine Flex

Daarom LeadEngine

Marketingadvies met een sterke verkoopfocus

De verkoopsorganisaties van onze klanten worden vanaf het begin bij de projecten betrokken. Dit maakt het mogelijk marketing en verkoop beter op elkaar af te stemmen.

De ontwikkelde concepten worden door onze interne medewerkers toegepast. Onze klanten profiteren van de actieve netwerkvorming van de afzonderlijke marketingactiviteiten.

Wij controleren online en offline maatregelen met het oog op een zo groot mogelijk voordeel voor onze klanten.

Als onderdeel van de Sales Performance Group kijken we integraal en sterk verkoopgericht naar onze projecten.

Binnen het kader van marketingadvies door LeadEngine denken we holistisch en verkoopgericht. Korte termijn quick wins resulteren snel en lange termijn processen komen tot stand die de prestaties van onze klanten duurzaam versterken.

Stefan Truijens

Directeur Benelux

Flexibele implementatie met LeadEngine

LeadEngine ondersteunt bedrijven met marketingadvies en marketingservices. Ons doel is processen te optimaliseren en op lange termijn meer leads te genereren – met andere woorden: meetbaar meer relevante aanvragen van klanten. Een mix van maatregelen afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf wordt door onze marketingexperts online en offline geïmplementeerd en maandelijks agile aangepast.

Ga het gesprek met ons aan!

Neem contact op met een van onze specialisten om te praten over leadgeneratie!