Wat is een lead?

Deze term is alom aanwezig in verkoop en marketing, maar laten we bij het begin beginnen. Met de definitie – wat is een lead. Waarom? De praktijk leert ons namelijk dat een duidelijke definitier de basis is voor succes op lange termijn bij het genereren van leads.

wat is een lead_2021

Definitie: Wat is een Lead?

Laten we eens kijken naar de volgende situatie: Iemand vult een loterijformulier in en laat zijn naam en adres achter. Je hebt een contact gewonnen. Maar is dit contact ook een lead? Is hij echt geïnteresseerd in je aanbod of alleen in winnen? Heeft uw verkoopteam een reële kans om met dit contact een deal te sluiten?

Deze vragen kunnen niet over de hele linie worden beantwoord. In sommige, overwegend B2C-bedrijven, brengt een loterijcontact zeker een verkoopkans met zich mee. In de meer complexe B2B-sector zouden wij een dergelijk contact echter niet als een lead beoordelen. De kans dat er daadwerkelijk serieuze belangstelling is voor het product of de dienst en dus een echte verkoopkans, is miniem.

Als eerste stap in leadgeneratie moet u in uw bedrijf bepalen “Dit is een lead omdat…”.

definitie-lead (1)
Definitie: Wat is een Lead?

Lead categorieën

Vervolgens komen we bij de vraag “Wat is een “goede” lead die kan leiden tot een verkoop en meer omzet?”

In marketing is een lead (letterlijk vertaald: dataset) een potentiële klant die voor het eerst contact opneemt met het bedrijf en zijn belangstelling bevestigt door zijn adresgegevens te verstrekken.

 

Leads worden ingedeeld in de volgende niveaus:
  • MQL
  • SQL
  • Opportunities

Marketing Qualified Lead (MQL):

Dit is een lead waarvan verschillende gegevens reeds beschikbaar zijn. Wij ontvangen deze ofwel automatisch (marketingautomatisering) of via traditionele middelen: E-mail contact of telefonische prekwalificatie.

 

Om leads te evalueren, stelt u criteria vast waaraan een lead moet voldoen om als een echte verkoopkans (opportunity) te worden gezien. Alleen leads met echt potentieel mogen als gekwalificeerde leads aan sales worden doorgegeven. Dit zijn leads waarvan u weet dat de contactpersoon ook de beslisser is die op zoek is naar een oplossing voor zijn probleem en ook over het nodige budget beschikt.

soorten-leads (1)

Sales Qualified Leads (SQL):

Dit is een Marketing Qualified Lead waarmee het verkoopteam al contact heeft opgenomen. Wij weten niet alleen dat deze lead in het profiel van een klant past, maar ook welk probleem wij kunnen oplossen en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is.

Kansen (opportunities):

Dit zijn leads die al een aanbod hebben gekregen en waarvan de “rijpheid” zo ver is gevorderd dat een deal zeer waarschijnlijk is. Dit zijn echte verkoopkansen.

Marketing en verkoop moeten het als een gezamenlijke opdracht beschouwen om de criteria nauwkeurig te omschrijven en te bepalen wat een lead van hoge kwaliteit is en wie voor welke lead verantwoordelijk is.

Waar zeker rekening mee gehouden moet worden bij lead generatie is de privacy wetgeving (GDPR).

Waar dient u rekening mee te houden met leads en privacy wetgeving?

In de EU is het omgaan met en verwerken van persoonsgegevens sinds mei 2018 geregeld in de GDPR. Bij het genereren van leads worden gegevens verzameld die kunnen worden toegewezen aan een natuurlijk persoon, d.w.z. adresgegevens, naam, e-mailadressen, bedrijf, enz. Deze gegevens worden gebruikt om leads te genereren. Daarom is het belangrijk om direct bij het genereren van leads toestemming te krijgen voor het opslaan en gebruiken van contactgegevens.

Conclusie:

U weet nu wat een lead is en in welke categorieën contacten vallen. Meer weten over hoe u doorlopend gekwalificeerde leads kunt genereren.

Lead generatie met professionele ondersteuning.

Verder praten over dit onderwerp?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Wij verheugen ons op uw bericht!

Subsidiemogelijkheden

Bespaart u aanzienlijk in de kosten